Als u een tweede woning wilt verhuren om bijvoorbeeld extra inkomsten te genereren is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er belastingtechnisch een aantal dingen veranderen. Het tweede huis wordt dan aangegeven als ‘overig onroerend goed’. Als u uw koophuis aangeeft als ‘overig onroerend goed’ moet u de WOZ-waarde van uw huis aangeven bij de belasting, deze WOZ-waarde is met peildatum van 1 januari voor het jaar van aangifte. De WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die u van uw gemeente heeft gekregen aan het begin van het jaar van aangifte.

Geniet de huurder huurdersbescherming? Dan dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. De jaarhuur bepaalt dit percentage.

Er zijn dus verschillende opties voor het verhuren van uw koophuis. Neem contact op met Huurwoningen gevraagd om uw koophuis aan te bieden of om meer informatie te krijgen over het verhuren van uw koophuis. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.